มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

01092559113749_news_cover_news-register601

       

มหาวิทยาลัยรังสิต 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

(แบบยื่น GPA ภาคการศึกษา S/2560)

ตั้งแต่ บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2560 

 จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. หยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ณ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ชั้น 1 ห้อง 103 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์(ตึก 1)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-791-5500-10

 

เอกสารประกอบการสมัครเรียน 

  1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

  2. ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน(ติดต่อซื้อได้ที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ชุดละ 300 บาท)

  3. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

  4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ใบ ปพ.1) จำนวน 1 ฉบับ

  5. สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน)

    • ถ้ามีใบแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน ไม่ต้องใช้ใบรับรองผลการศึกษา(ใบ ปพ.7)

  6. ผู้สมัครสอบ ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง เท่านั้น !